கொண்டாடும் காங்கிரஸ் திண்டாடும்  பாஜக!

கொண்டாடும் காங்கிரஸ் திண்டாடும் பாஜக!

அரசியல் பலமாற்றங்களையும், திருப்பங்களையும் உள்ளடக்கியது. ஒரு காலத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியை மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்து அகற்றுவதற்காக பல மாநில கட்சிகளும், தேசிய கட்சிகளும் கைகோர்த்தன. இன்று நிலைமை தலைகீழாக மாறியுள்ளது. அன்று காங்கிரசை அதிகாரத்தில் இருந்து அப்புறப்படுத்த...